Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Leeuwarden, zijn op al onze offertes en transacties van toepassing. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.