Asfaltering

Miedema & Zijlstra heeft reeds diverse wegen en bedrijfsterreinen van asfalt voorzien en kunnen dit ook voor u verzorgen. Zelf doen wij dan alle voorbereidende en aanverwante werkzaamheden zoals: het ontgraven van cunetten, het aanbrengen en egaliseren van zand en menggranulaat, het aanbrengen van rioleringen, kolken en putten, het aanbrengen van betonbanden en afwatering goten. Voor het aanbrengen van asfalt maken wij gebruik van een gespecialiseerd asfalt verwerkingsbedrijf.