Categoriearchief: Projecten

Hier staan de projecten in van Miedema-Zijlstra Grond weg- en waterbouw.

Aanleg infrastructuur 12 woningen Jan Jansz Costerstraat

Locatie: Straat Jan Jansz Costerstraat St.Annaparochie
Datum:5-11-2016

Aanleg bedrijventerrein St.annaparochie

Locatie: Bedrijventerrein St.Annaparochie
Datum: 24-08-2015

Rioolherstel Noordervaart St. Annaparochie

Locatie:Rioolherstel Noordervaart St.Annaparochie
Datum: 24-08-2015

Wiarda school Goutum

Franeker Dyksfeart

Menaam Orxmasingel